Voorzitter

Albert de Groot
06 1284 6646

Taken
Algehele leiding - Externe contacten - Leidt de vergaderingen

Commissies
Bouwcommissie: Coordineren voorbereidingen nieuwbouw / verbouw (nieuw) complex
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretaris en Ledenadministratie
Marnella Steigstra
Nipperusstraat 19, 9971AG Ulrum
06 2339 6530/ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taken
Secretariaat - Verslaglegging vergaderingen - Samenstellen jaarverslag - Archivering - Interne communicatie
Vrijwilligersbeleid

Commissies
Commissie communicatie:  Coordineren van werkzaamheden die betrekking hebben op o.a. de website
Vrijwilligerscommissie: Coordineren van vrijwilligers en de werkzaamheden die zij uitvoeren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Penningmeester

Martin Meijer
06 1507 8929 / email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Taken
Financieel Beleid-Boekhouding-Opstellen Jaarrekening/Begroting-Contributie-inning-Financieel betalingsverkeer.
 
Commissies
Kantinecommissie: coördineren bezetting kantines-In-en verkoop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voetbalzaken
Vacature
 
Taken
Coördinatie voetbalbeleid
 
Commissies
Technische commissie/Senioren commissie/Jeugdcommissie: Het uitzetten en bewaken van het voetbaltechnisch beleid. Coördineren van: opleidingen, trainingen, indeling teams/elftallen, clubscheidsrechters, trainers, wedstrijdsecretariaten (senioren en jeugd)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemene Zaken
Kim van Zanten
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Taken
Coördinatie van algemene zaken
 
Commissies
Activiteitencommissie: Organiseren van evenementen zoals toernooien, nieuwjaarsreceptie, afsluiting seizoen etc.
Commissie recreatiesporten: Contactpersoon voor de andere takken van sport binnen de vereniging
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sponsorzaken
Hielke van der Veen
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Taken
Coördinatie van sponsorzaken
 
Commissies
Sponsorcommissie: Coördineren van alle werkzaamheden die betrekking hebben op sponsoring
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Accommodatiezaken
Jaap Tuma
Tel: 06 1316 7482 
 
Taken
Coördineren van zaken die betrekking hebben op het sportcomplex-Overleg consuls- Beheer van de accommodatie
 
Commissies
Accommodatie/materiaalcommissie: Het kwalitatief op peil houden van het trainings- en speelmateriaal. Het complex voldoende onderhouden