Voorzitter

Albert de Groot
06 1284 6646

Taken
Algehele leiding - Externe contacten - Leidt de vergaderingen

Commissies

Bouwcommissie: Coordineren voorbereidingen nieuwbouw / verbouw (nieuw) complex
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Secretaris en Ledenadministratie
Martin Meijer (tijdelijk)
Hunsingokade 72, 9974 SR Zoutkamp
06 1507 8929
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Taken
Secretariaat - Verslaglegging vergaderingen - Samenstellen jaarverslag - Archivering - Interne communicatie
Vrijwilligersbeleid

Commissies

Commissie communicatie: Coördineren van werkzaamheden die betrekking hebben op o.a. de website

Vrijwilligerscommissie: Coordineren van vrijwilligers en de werkzaamheden die zij uitvoeren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penningmeester

Pieter v.d. Raad
06 2203 8922
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taken
Financieel Beleid-Boekhouding-Opstellen Jaarrekening/Begroting-Contributie-inning-Financieel betalingsverkeer.
Commissies
Kantinecommissie: coördineren bezetting kantines-In-en verkoop
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voetbalzaken
Jeroen Venhuizen
06 8317 5405
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Taken
Coördinatie voetbalbeleid
Commissies
Technische commissie/Senioren commissie/Jeugdcommissie: Het uitzetten en bewaken van het voetbaltechnisch beleid. Coördineren van: opleidingen, trainingen, indeling teams/elftallen, clubscheidsrechters, trainers, wedstrijdsecretariaten (senioren en jeugd)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Algemene Zaken
Kim van Zanten
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taken
Coördinatie van algemene zaken
Commissies
Activiteitencommissie: Organiseren van evenementen zoals toernooien, nieuwjaarsreceptie, afsluiting seizoen etc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sponsorzaken
Hielke van der Veen
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Taken
Coördinatie van sponsorzaken
Commissies
Sponsorcommissie: Coördineren van alle werkzaamheden die betrekking hebben op sponsoring
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Accommodatiezaken
Jaap Tuma
06 1316 7482 
Taken
Coördineren van zaken die betrekking hebben op het sportcomplex-Overleg consuls- Beheer van de accommodatie
Commissies
Accommodatie/materiaalcommissie: Het kwalitatief op peil houden van het trainings- en speelmateriaal. Het complex voldoende onderhouden