Wanneer men zich aanmeldt als lid, dan doet men dit voor het gehele lopende seizoen

Klik de link inschrijfformulier (even uitprinten, invullen en inleveren bij de secretaris, adres staat op het formulier)