Zoals op de afgelopen ALV bekend is gemaakt, zijn er een aantal bestuursleden afgetreden en was nog niet iedere positie ingevuld. Inmiddels hebben we voor deze posities nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen waardoor wij als bestuur inmiddels numeriek weer op volle sterkte zijn.

Wij hebben op de afgelopen bestuursvergadering gesproken over de taakverdeling, daar is onderstaande samenstelling uitgekomen:

VVSV '09 heeft een nieuwe clublijn. Alles kan besteld worden bij Sporthuis Winsum.