Beste ouder(s) / verzorger(s),

Zoals u waarschijnlijk reeds heeft vernomen zal VVSV ’09 dit jaar een jeugdkamp organiseren. Dit zal plaatsvinden van donderdag 14 mei tot en met zaterdag 16 mei (hemelvaart). Het jeugdkamp is voor alle jeugdleden van de kabouters tot en met de C-junioren.

Hierbij kunnen wij alvast een aantal kleine dingen vertellen. Tijdens het jeugdkamp zullen veel voetbal en andere spel gerelateerde activiteiten worden gedaan. Uiteraard is er ook tijd genoeg om andere leuke dingen te doen, zoals bijvoorbeeld een bonte-avond. Tevens zal er een dagdeel iets worden georganiseerd worden voor de allerkleinsten (kabouters). Ook kan er weer geslapen worden in de tenten (zie opgaveformulier). Al met al dus veel gezelligheid! Meer informatie zal volgen, houdt hiervoor de website (kopje 'Jeugdkamp') van VVSV ’09 in de gaten.

Om het jeugdkamp te organiseren willen wij eerst een inventarisatie maken van het aantal belangstellenden. Natuurlijk hopen wij op een grote belangstelling! Wel zal er voor het jeugdkamp misschien een kleine financiële bijdrage worden gevraagd per kind. De hoogte van deze bijdrage zal afhankelijk zijn van de inkomsten vanuit sponsoring en overige acties. Wij zijn van plan om, per team of gezamenlijk, acties (bijvoorbeeld sponsorloop, flessenactie) te organiseren om de kosten voor de vereniging te beperken.

Voor de vriendjes en vriendinnetjes die (nog) geen lid van VVSV ’09 zijn zal er een “open-middag” tijdens het jeugdkamp zijn. Tijdens deze middag kunnen ze kennismaken met voetbal en de voetbalvereniging.

Wij hopen middels deze brief veel belangstelling te krijgen. Zou u, uw zoon of dochter, willen opgeven voor 15 februari aanstaande op het onderstaand mailadres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Graag aanmelding voorzien van volgende gegevens: naam, leeftijd, team, wel/niet overnachten in tent.

Voor vragen en/of opmerkingen kan u te allen tijde contact opnemen met een van de onderstaande commissieleden

Met vriendelijke en sportieve groet,

Jeugdkamp Commissie VVSV ’09:

Cor Brands

Hans Steigstra

Irene Dijkstra

Marco Dijkstra

Jaap Tuma

Joyce van Dijk

NB: Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken. Interesse? Meld u aan bij een van de commissieleden of mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..