Nieuwsbrief (nr. 4) v.v.s.v.’09

Jaargang 1                    november 2015

Algemene ledenvergadering

Op vrijdag 20 november is de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden in de kantine. Aanwezig waren ongeveer 40 leden. Nadat voorzitter Albert de Groot iedereen van harte welkom had geheten met lovende woorden over hoe VVSV’09 er op dit moment voorstaat werd de agenda gevolgd. Achtereen volgens werden de notulen en jaarverslag voorgelezen door secretaris Yvonne Valkema.

In het jaarverslag werd teruggekeken op het afgelopen jaar naar o.a. de bestuurswisselingen, sportieve prestaties, activiteiten jeugdvoetbal en de tal van leuke activiteiten die het afgelopen jaar georganiseerd waren voor een ieder. Tot slot werden de vele vrijwilligers bedankt voor de vele werkzaamheden die zij verrichten voor de vereniging. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers bestaan.

Hierna werd het financieel jaarverslag uitgereikt en konden de aanwezigen hierover vragen stellen, nadat voorzitter Albert de Groot eerst nog een kort toelichting had gegeven. Over het algemeen kan gesteld worden dat het afgelopen boekjaar beter heeft uitgepakt dan voordien begroot.

In de pauze kon men schriftelijk vragen indienen voor de rondvraag.

Na de pauze werd er een filmpje getoond, die nog maar eens aan toont hoe het tegenwoordig met de verenigingen gesteld is en hoe zij weer een belangrijkere plaats in onze samenleving moet in gaan nemen. Dit filmpje is voor een ieder aan te bevelen om deze te bekijken.  (Link: http://www.youtube.com/watch?v=7rBSlVqxj24&sns=em  )

Dit jaar waren Martha van Dijk en Yvonne Valkema aftredend en niet herkiesbaar voor het bestuur. Kim van Zanten heeft toestemming gekregen van de ALV om toe te treden tot het bestuur van VVSV’09. Zij zal daar de functie van Martha van Dijk overnemen. De functie van secretariaat zal ter zijnde tijd overgenomen gaan worden door Martin Meijer. Dit zal gebeuren op het moment dat Jan Fokkens kan beginnen als voorzitter en dan Albert de Groot het penningmeesterschap van Martin kan overnemen. Tot die tijd zal Yvonne Valkema het bestuur blijven ondersteunen.

De vragen die tijdens de pauze waren ingediend, werden door het bestuur beantwoord.

Aan het einde van de vergadering bedankte Albert de Groot de bestuursleden Martha van Dijk en Yvonne Valkema voor de inzet van de afgelopen jaren middels een bloemetje. Echter voor Martha van Dijk was er nog een verrassing. Na jaren in het bestuur te hebben gezeten, werd Martha voorgedragen als erelid van VVSV’09. Na een luid applaus sloot de voorzitter de vergadering af, en kon men nog drie rondes BINGO spelen.

Erelid Martha van Dijk

Zoals u ook hebt kunnen lezen in het bovenstaande verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 november jl. heeft VVSV’09 er een erelid bij. Martha van Dijk mag zich vanaf nu ook erelid noemen! Zelf was ze zeer verrast toen Albert de leden vertelde dat zij nu ook erelid zou zijn. Martha is jarenlang bestuurslid geweest van sv Zeester, waar zij o.a. penningmeester is geweest. Tijdens het fusietraject heeft zij het overgangsbestuur gezeten. Toen in oktober 2009 de oprichtingsvergadering van VVSV’09 plaatsvond heeft zij meteen weer een bestuursfunctie gekregen. Zes jaar lang heeft zij in het bestuur gezeten van VVSV’09 als bestuurslid Algemene Zaken. Naast haar taak als bestuurslid was zij ook de schakel tussen het bestuur en de Activiteitencommissie van VVSV’09. Samen met haar commissie heeft ze tal van activiteiten georganiseerd, van de nieuwjaarsreceptie, banketstavenactie, vrijwilligersavond, Oktoberfest, afsluiting seizoen etc. etc. aan toe. Kortom is er een feestje of activiteit bij VVSV’09 Martha zal hier zeker niet ontbreken; en dat is natuurlijk zeer positief bedoeld. Ook op de zaterdagmiddag is Martha ook zeker te vinden op het sportcomplex. Natuurlijk blijft Martha actief binnen de vereniging, zij zal in de Activiteitencommissie blijven en ook op de zaterdagmiddag zal Martha als “gastvrouw” te vinden zijn. Martha nogmaals vanaf deze plaats: je hebt het zeker verdiend! Bedankt voor je inzet binnen deze prachtige vereniging.

Oktoberfest

Op zaterdag 31 oktober werd voor de tweede maal het oktoberfest georganiseerd. Vanaf 17.00 uur ’s middags was de sportkantine in Duitse sferen omgetoverd. Velen kwamen het feestje mee vieren in de lederhösen of tiroler jurkjes. Bier werd getapt in grote pullen, en daarnaast kon men heerlijk braadworst, door Ton Oosterheerd en Anko Valkema gebakken, nuttigen. En natuurlijk kon er gedanst worden op de heerlijk ski-hut muziek en Duitse schlagers. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond!

Activiteiten november, december en januari

Vrijdagavond 27 november zal er weer de jaarlijkse banket actie gehouden worden. U koopt toch ook? Woensdag 2 december hopen we dat er een aantal zwarte pieten de training van de F junioren komt bezoeken. Tijdens deze training zijn ook de kabouters van harte welkom! In het weekend van 8 en 9 januari 2016 worden de nieuwjaarsrecepties gehouden. Voor de jeugdleden wordt deze gehouden op vrijdagavond 8 januari, voor de senioren, dames en MB junioren wordt deze gehouden op zaterdag 9 januari.

Voor meer informatie: houd facebook en de website in de gaten.

Tot slot

In de maand december zal deze nieuwsbrief niet uitkomen. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2016.