Zoals op de afgelopen ALV bekend is gemaakt, zijn er een aantal bestuursleden afgetreden en was nog niet iedere positie ingevuld. Inmiddels hebben we voor deze posities nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen waardoor wij als bestuur inmiddels numeriek weer op volle sterkte zijn.

Wij hebben op de afgelopen bestuursvergadering gesproken over de taakverdeling, daar is onderstaande samenstelling uitgekomen:

Voorzitter (interim) Jordy Muller
Penningmeester Pieter van der Raad
Secretaris Patrick Rienks
Voetbaltechnische zaken Caithy Steigstra
Algemene zaken Nienke Oosterheerd
Accommodatie zaken Jeroen Venhuizen
Sponsor zaken  Jaap Bremer

We zullen de komende tijd gebruiken om zo snel mogelijk te wennen aan de (nieuwe) rol in het bestuur. We hopen op jullie begrip wanneer vragen / opmerkingen in de beginperiode minder snel beantwoord kunnen worden dan dat jullie gewend zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVSV’09