Sinds kort hangt aan de buitenmuur van de kantine van VVSV ‘09 een AED (bij de ingang kleedkamers aan veldkant provinciale weg). Deze draagbare AED kan worden gebruikt bij een reanimatie van een persoon met een hartstilstand.
 
Voor de aanschaf van deze AED hebben wij gebruik kunnen maken van het Dorpsbudget van gemeente Het Hogeland. Per dorp is er een budget beschikbaar en voor de aanvraag moet je kunnen aantonen dat er draagvlak is vanuit het dorp. Voor het gedeelte draagvlak hebben wij onze ‘buren’ op Sportpark De Kley benadert. Daarnaast moest er gezorgd worden voor 10% cofinanciering. Dit is aangeboden door de Club van 50 van VVSV ‘09. Verder willen we Bouwbedrijf Richard Davids heel erg bedanken voor de sponsoring om de AED te plaatsen.
 
De AED is inmiddels aangemeld bij het oproepsysteem van de Hartstichting. Binnen VVSV ‘09 wordt nog een reanimatiecursus voor gebruik van de AED georganiseerd.
 
En toch hopen we dat we dit alles nooit hoeven te gebruiken..
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur VVSV ‘09

Een paar maanden geleden hebben wij gemeld dat wij (vv Kloosterburen, VVSV ’09 en FC LEO) met elkaar in gesprek zijn om de mogelijkheden te verkennen van samenwerking op het gebied van jeugdteams. Wij hebben daarbij aangegeven voor half april u, als ouders en leden, nader te willen informeren over de ontwikkelingen.

VVSV '09 heeft een nieuwe clublijn. Alles kan besteld worden bij Sporthuis Winsum.