Binnen VVSV'09 kunnen kinderen vanaf 4 t/m 18 jaar voetballen in de diverse leeftijdscategorie. Het streven van VVSV'09 om iedereen op zijn eigen niveau (binnen de eigen leeftijdscatergorie) te laten voetballen.